Seminár Zdravie ženy Janka

Seminár bol určený pre malú skupinku žien. O to viac vynikol Monikin individuálny prístup a čas venovať sa každej z nás, našim otázkam, očakávaniam a príbehom. Celým dňom sa niesla atmosféra intimity, porozumenia a dôvery. Moje doterajšie vedomosti sa na seminári ešte viac prehĺbili a odchádzala som obohatená o veľa nových a veľmi užitočných poznatkov, ktoré určite budem využívať (už som aj začala). Mimoriadne oceňujem celé vystavanie programu, ktorý gradoval, počnúc telom a cvičením, cez zdravú výživu až po duševné záležitosti. Monika nám venovala všetok čas (aj viac :)) a nikam nás nenáhlila. Každej téme sa venovala do hĺbky.  Je vidno, že Mon je nielen profesionál, ale najmä ju jej práca napĺňa a predáva svoje skúsenosti a vedomosti ostatným s láskou, radosťou, úsmevom a s trpezlivosťou. Nesúdi nikoho a rešpektuje nás ženy také, aké sme. Po seminári som sa cítila absolútne výborne na tele i na duši, naplnená novými informáciami, zacvičila som si, vynikajúco sa najedla a tiež posunula opäť o kúsok ďalej. Bol to veľký zážitok!! Ďakujem ti ve veľmi pekne Mon!